CE dorește să obțină feedback cu privire la măsurile de simplificare a procedurilor în materie de concentrări economice

Comisia Europeană (CE) a lansat o consultare publică în cadrul căreia invită toate părțile interesate să își prezinte observațiile în legătură cu proiectul de revizuire a Regulamentului de punere în aplicare privind concentrările economice („Regulamentul de punere în aplicare”) și a Comunicării privind procedura simplificată, a anunțat Executivul comunitar, într-un comunicat. În august 2016, Comisia a inițiat un proces de revizuire în profunzime a normelor procedurale și jurisdicționale în materie de concentrări economice. Acest proces are drept scop să direcționeze și să simplifice procedura de examinare a concentrărilor economice aplicată de Comisie pentru cazurile care nu riscă să suscite preocupări în materie de concurență și care sunt tratate în cadrul procedurii simplificate; de asemenea, se urmărește focalizarea resurselor asupra cazurilor celor relevante și cu cel mai ridicat grad de complexitate. Acest proces a inclus o evaluare a aspectelor procedurale și jurisdicționale ale normelor UE privind controlul concentrărilor economice și o consultare publică în legătură cu o evaluare inițială a impactului.

Potrivit explicațiilor mai detaliate furnizate în nota de informare care însoțește Regulamentul de punere în aplicare și Comunicarea privind procedura simplificată, modificările propuse au drept scop: ▪ extinderea și clarificarea categoriilor de cazuri care pot face obiectul procedurii simplificate; ▪ instituirea de garanții precise care să ofere asigurarea că procedura simplificată nu se aplică în cazuri care necesită o examinare mai detaliată; ▪ asigurarea colectării eficace și proporționale a informațiilor, prin introducerea unui nou formular de notificare pentru cazurile simplificate al cărui format să constea în bifarea căsuțelor corespunzătoare; ▪ raționalizarea examinării cazurilor nesimplificate prin reducerea și clarificarea cerințelor privind informațiile de furnizat; ▪ introducerea notificărilor electronice și prevederea posibilității ca părțile să transmită anumite documente pe cale electronică.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment