ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR
FILIALEI CECCAR Caraș-Severin

În ziua de miercuri, 23 martie 2022, ora 14:00, va avea loc Adunarea generală a
membrilor Filialei Caraș-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi
din România cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea
programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii
filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind
activitatea desfăşurată în anul trecut;
2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui și a
membrilor din Comisia de disciplină;
6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la
alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă
și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă
următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:00, în același loc și cu aceeași
ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți,
potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Președinte,
Mihaela AZAP