Dezvoltare profesionala

Planificare cursuri 2021 - click aici


1. Cursul de pregatire profesionala - Contabilitate sustinut online joi, 11.06.2020, ora 16:00

IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID 19 ASUPRA CONTABILITĂȚII.

TRATAMENTE ADAPTATE, ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Într-o perioadă în care lumea părea să urmeze o rutină destul de bine definită, pandemia de COVID - 19 a generat în plan social și economic modificări radicale. Efectele acestora s-au propagat în lanț, modificările existente schimbând comportamentul firmelor și  generând, în mod implicit, apariția unor noi spețe contabile.

 • V-ați confruntat deja cu provocări ale aplicării raționamentului profesional în cazul recunoașterii cheltuielilor și veniturilor?
 • Mișcările la nivelul stocurilor reprezintă un aspect greu de gestionat în cadrul firmei dumneavoastră?
 • Aveți active imobilizate care nu mai sunt utilizate?
 • Cum ar trebui procedat în cadrul evenimentelor ulterioare datei raportării?

Acestea sunt doar câteva dintre provocările cu care se poate confrunta un profesionist contabil, în condițiile în care modificările în activitatea firmelor reprezintă un factor constant.

Pornind de la un set de întrebări ce vizează o serie de aspecte specifice, în cadrul acestor cursuri cu caracter special organizate de CECCAR, vor fi discutate și soluționate, prin aplicarea raționamentului profesional, o serie de spețe si subiecte de maximă actualitate.

Cursurile se vor desfășura online în sistem de webinar, sunt cursuri interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR participanti vor primi suportul de curs în format electronic.

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesională continuă membrilor adaptată acestor condiții nefavorabile susținerii cursurilor la sală, continuând să pună accent pe calitate, în detrimentul cantității. În vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane.
Un membru se poate înscrie la un singur curs cu aceeași tematică. În cazul înscrierilor multiple, acestea vor fi eliminate.

Link-ul pentru accesul pe platforma ZOOM.us, în vederea participării la curs, se va transmite automat în ziua organizării cursului respectiv (până la ora 15.00), pe adresa de email comunicată în formularul de înscriere.

 Membrii care se înscriu și, ulterior, nu participă, nu vor mai avea prioritate pentru înscrierea la cursurile viitoare. Această măsură este justificată din dorința de a asigura tuturor membrilor șanse egale de a se înscrie în vederea participării la cursurile de pregătire profesională.

În acest sens, vă comunicăm că nerespectarea prezentelor reguli, va conduce la imposibilitatea participării în cadrul cursurilor.

2.Cursul de pregatire profesionala - Fiscalitate sustinut online joi, 18.06.2020, ora 16:00

NOUTĂȚI FISCALE. MĂSURI DE SUSȚINERE A MEDIULUI DE AFACERI ÎN CONTEXTUL ACTUAL.  REVENIREA LA NORMALITATE.

După o perioadă agitată, în care a trebuit să ne adaptăm la noua realitate, atat noi, profesionistii contabili, cat si mediul de afaceri, facem eforturi pentru a reveni la normalitate. Pentru a asigura trecerea de la starea de alertă laperioada fără restricţii, autoritățile au adoptat măsuri economice și fiscal-bugetare importante de susținere a agentilor economici. Conștienți de rolul nostru de consilieri de încredere ai antreprenorilor, noi, profesioniștii contabili membri ai CECCAR, depunem eforturi susţinute pentru identificarea soluțiilor de refacere rapidă a clienților noștri, dar și de menținere a propriei afaceri.

În acest sens, CECCAR organizează un curs destinat membrilor în care vor aborda aceste subiecte de maxima actualitate si importantă, printre care se află și:

Partea 1. Aspecte importante pentru persoanele juridice in determinarea obligatiilor fiscale in anul 2020,

Subventii disponibile pentru angajatorii afectati de pandemie:

Particularitati la calculul impozitelor in cazul anului 2020 (bonificatii disponibile, scutiri de venituri, deduceri la calculul impozitului pe profit sau pe venitul microintreprinderilor):

Noutati in materie de TVA:

Amnistia fiscala – oportunitati de a reduce costurile fiscale, etc.

 

Partea 2. Impozitarea persoanei fizice si depunerea declaratiei unice

Impozitarea celor mai frecvente tipuri de venituri (venituri din activitati independente, venituri din chirii, din investitii sau din alte surse, etc.)

Contributii sociale obligatorii si reguli specifice

Depunerea declaratiei unice.

De asemenea, vor fi abordate si alte noutăți legislative (actualizate la zi), în acest domeniu, atât de utile profesioniștilor contabili.

Cursurile se vor desfășura online în sistem de webinar, sunt cursuri interactive și cuprind exemple practice. La finalul cursului, membrii CECCAR ce au participat la curs vor primi prezentarea în format electronic.

Prin organizarea acestor cursuri, CECCAR face toate eforturile necesare pentru a asigura o pregătire profesională continuă membrilor adaptată acestor condiții nefavorabile susținerii cursurilor la sală, continuând să pună accent pe calitate, în detrimentul cantității. În vederea asigurării celor mai bune condiții de curs, între care interactivitatea are un rol important, seriile formate vor fi limitate la un număr de 150 de persoane.
Un membru se poate înscrie la o singură zi de curs cu aceeași tematică. În cazul înscrierilor multiple, acestea vor fi eliminate.

Vă rugăm să acordați atenție completării datelor din formularul de înscriere. Acestea vor sta la baza comunicării ulterioare a informațiilor necesare participării în cadrul cursurilor.

Link-ul pentru accesul pe platforma ZOOM.us, în vederea participării la curs, se va transmite automat în ziua organizării cursului respectiv (până la ora 15.00), pe adresa de email comunicată în formularul de înscriere.

Membrii care se înscriu și, ulterior, nu participă, nu vor mai avea prioritate pentru înscrierea la cursurile viitoare. Această măsură este justificată din dorința de a asigura tuturor membrilor șanse egale de a se înscrie în vederea participării la cursurile de pregătire profesională.

Pentru consultarea regulilor de participare la curs – click aici
În acest sens, vă comunicăm că nerespectarea prezentelor reguli, va conduce la imposibilitatea participării în cadrul cursurilor.

Formular de inscriere

Vă așteptăm cu drag,

CECCAR


REGULI DE PARTICIPARE LA CURSURILE DESFĂȘURATE ÎN SISTEM ON- LINE

 • Participantul trebuie să se conecteze la un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, smartphone) cu acces la internet,
  iar dispozitivul respectiv să fie dotat cu camera web și microfon, funcționale pe toată perioada cursului.
 • Cursul se accesează prin intermediul linkului pus la dispoziție de filiala CECCAR și doar în urma acceptului dat de
  aceasta. Participantul trebuie să asigure condițiile specifice participării la un curs în sistem clasic, respectiv de a se
  afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada întâlnirii.
 • În primele 60 minute ale cursului, participantul trebuie să acceseze chatul platformei, în cadrul căruia va menționa
  numele, prenumele, filiala, numărul de carnet. Aceasta este o condiție obligatorie pentru atestarea participării la
  curs.
 • Pentru a avea dovada participării la curs, fiecare participant va menține camera web pe modul funcțional pe toată
  durata cursului.
 • În timpul cursului, participantul va avea microfonul setat pe modul „Mute” (oprit), urmând sa îl pornească
  („Unmute”) doar atunci când dorește să intervină sau la solicitarea lectorului.
 • Intervențiile participantului în timpul cursului trebuie să fie în concordanță cu tematica întâlnirii de pregătire
  profesională continuă.
 • Participantul poate adresa întrebări sau poate cere clarificări/completări și prin intermediul funcției „Chat”.
 • La finalul cursului, participantul va completa testul pus la dispoziție de lector, fiind atent să finalizeze acest lucru
  prin trimiterea lui în timpul comunicat de lector (ulterior platforma se închide, iar testul nu mai poate fi trimis).
 • Testul poate fi trimis de fiecare participant o singură dată. După apăsarea butonului „Trimitere”, testul nu mai
  poate fi retrimis. Aceasta este o condiție obligatorie pentru atestarea participării la curs.
 • Cursul va fi înregistrat, fără ca acest lucru să presupună o utilizare ulterioară a înregistrării.

Curs de pregatire profesională organizat în 14 mai 2020

 " Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2". Formularul de inscriere

Durata: 10 ore

Perioada desfășurării: 14 mai 2020; ora – 16:00

Lector: Popa Adriana Florina

Locație: online, în sistem de webinar, prin platforma Zoom

*numărul maxim de participanți este de 120 persoane


Planificare cursuri CECCAR, filiala Caras Severin - 2020
Noutăți legislative. Măsuri și bune practici în contextul crizei generate de pandemia de SARS-CoV-2

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2018 (40 ore/an).

 • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
 • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
 • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2018 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2019, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.