Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Azap Mihaela Ceia Margot Muntean Smaranda
Vernicu Lia Nicoleta

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Fărcăşescu Iamabe Uzoni Manuela Toma Corina
Maftei Mariana Barbu Genica
Iacobescu Maria Magda Daniela
Rada Doina

Comisia de cenzori

Cenzor
Anca Claudia

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Azap Mihaela Uzoni Manuela
Giugiuc Manuela
Lupița Adrian
Tudor Alexandru

Executivul filialei

Șef Birou Administrativ Șef Birou Evidenta Tablou
UNGUREANU LUPȘA Florentina Mihalache Ionela-Luminița

Auditor

Auditor de calitate
CODOȘPAN Maria