Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.


ERATA la:
- Procesul verbal nr. 140 din 08.02.2023 privind analizarea declaratiilor de candidatura la functia de Presedinte al Consiliului filialei CECCAR CARAS SEVERIN mandatul 2024-2028

Textul:

Conform Referatelor înregistrate la CECCAR sub nr.139 din 08.02.2023 (domnul Candidat 1), întocmit de comitetul/comisia de nominalizare mai sus menționată, a fost VALIDATA candidatura doamnei Candidat 1 pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR CARAS-SEVERIN, mandat cuprins în intervalul 2024-2028.

Se modifică și se va citi corect:

Conform Referatului înregistrat la CECCAR sub nr.139 din 08.02.2023 (domnul Candidat 1), întocmit de comitetul/comisia de nominalizare mai sus menționată, a fost VALIDATA candidatura doamnei Candidat 1 pentru funcția de Președinte al Consiliului Filialei CECCAR CARAS-SEVERIN, mandat cuprins în intervalul 2024-2028.


Conform Hotărârii Consiliului filialei din 10.02.2023, ȋn zilele de 13 şi 14.03.2023 ȋntre orele 10:00-19:00, la sediul filialei din Reșița, strada A. I. Cuza, nr. 16, se desfăşoară  procesul de votare pentru alegerea Președintelui filialei.

Alegerea președintelui se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei ȋnscrişi ȋn Tabloul Corpului, care şi-au ȋndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus Raportul de activitate până la data de 28 februarie 2022 şi nu au fost sancţionaţi.

Este interzisă votarea pe bază de procură.

Desfăşurarea votării este organizată şi supravegheată de o Comisie electorală.

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate.

Nu se acceptă alte menţiuni pe buletinul de vot.

Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului, ori care nu poartă ştampila CECCAR, cele care conţin semne de recunoaştere sau orice alte menţiuni, nu sunt luate ȋn considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule, anexându-se la procesul verbal.

Alegătorii vor introduce buletinele de vot ȋn urnă!

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Azap Mihaela Ceia Margot
Vernicu Lia Nicoleta

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
Fărcăşescu Iamabe Uzoni Manuela Toma Corina
Maftei Mariana Magda Daniela
Iacobescu Maria
Barbu Genica

Comisia de cenzori

Cenzor
Ardelean Daniela Dana

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri Jurist
Azap Mihaela Ceia Margot Țîru Nicolae
Ardelean Daniela Dana
Pavlovici Maria
Lupița Adrian

Executivul filialei

Șef Birou Administrativ Șef Birou Evidenta Tablou
UNGUREANU LUPȘA Florentina Mihalache Ionela-Luminița

Auditor

Auditor de calitate
CODOȘPAN Maria