Echivalarea examenului de acces la stagiu

Conţinutul dosarelor înaintate de facultățile de profil pentru analiză şi aprobare în vederea încheierii protocolului colaborare, trebuie să conţină în principal urmatoarele documente:

1. Cererea facultăţii de profil semnată cel putin de catre Decanul, Şeful catedrei respectivei facultăţi precum şi de către directorul cursului de master respectiv şi eventual semnatura Rectorului Universităţii respective;

2. Dovada certificată printr-un document oficial recunoscut potrivit legii învăţământului şi a hotărârilor de guvern emise în aplicarea acestei legi, din care să rezulte acreditarea pentru organizarea cursului de master de 2 ani;

3. Programul general al cursurilor pentru cei doi ani de master certificat şi ştampilat de Decanul facultătii şi şeful masterului respectiv;

4. Fişele disciplinelor de la master cuprinzând scopul si rezultatele invăţării precum si conţinutul detaliat al disciplinelor;

5. Corpul de cadre didactice cu menţiunea titlului stiinţific, utilizat în cadrul programului de master;

6. Metodele de predare utilizate pentru fiecare disciplină;

7. Bibliografia solicitată pentru fiecare disciplină;

8. Modul de evaluare pentru fiecare disciplină, cu prezentarea separată a examinării scrise sau orale şi nota minimă de promovare pentru o disciplină;

9. Suporturile utilizate pentru fiecare disciplină;

10. Orice alt document care să vină în sprijinul dosarului;

11. Dovada achitării taxei aferente analizării dosarului programului de master