ANAF va completa Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

Este vorba despre introducerea unei noi obligații, Contribuție de solidaritate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să aducă o serie de modificări și completări la Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, ca urmare a unor prevederi legislative recent adoptate.

În acest scop, a fost elaborat și publicat în transparență decizională un proiect de ordin privind modificarea și completarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.