Apelul la acțiune al IFAC din 2022, adresat G20

Optimismul pentru o nouă eră post-COVID a făcut loc realităților presiunilor economice și politice severe, continuării retragerii din procesul de globalizare și progreselor limitate în ceea ce privește obiectivele pe termen lung – toate acestea în contextul în care COVID-19 rămâne o amenințare și continuă să evolueze.

În opinia IFAC, calea de urmat este clară – toate părțile interesate trebuie să lucreze împreună pentru a construi o economie și o societate sustenabile susținute de guverne transparente și responsabile. Profesia contabilă globală își păstrează angajamentul de a-și îndeplini rolul în ceea ce privește facilitarea raportării de informații financiare și privind sustenabilitatea integrate și de înaltă calitate, combaterea corupției și a infracționalității economice, sprijinirea gestionării finanțelor publice și susținerea factorilor decizionali în adoptarea unor decizii informate.

Pe parcursul pandemiei de COVID-19, IFAC a supus atenției un set de priorități fundamentale pentru liderii G20 – progresul în materie de sustenabilitate, sprijinirea bunei gestionări a finanțelor publice, împiedicarea divizării în domeniul reglementării și adoptarea colaborării globale.

Prin intermediul Apelului la acțiune, IFAC reiterează importanța colaborării globale în ceea ce privește aspectele urgente care necesită măsuri imediate și atingerea obiectivelor de care depind siguranța și bunăstarea societății la nivel global pe termen lung.

Apelul la acțiune al IFAC din 2022, adresat G20, este disponibil în limba română pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Documente de poziţie.