Măsuri privind modul de aplicare a prevederilor art. 14, alin.(2) – (8) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat

Dorim să vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea nr. 21/593 a Consiliului superior al CECCAR din 28.01.2021 s-au stabilit următoarele măsuri privind modul de aplicare a prevederilor art. 14, alin.(2) – (8) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat:

 Cu privire la orele de dezvoltare profesională inițială:

  1. Taxa pentru orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu va fi în cuantum de 10,00 lei + TVA/ oră de stagiu (respectiv 300,00 lei + TVA/30 ore de stagiu, pentru primul an de prelungire și 600,00 lei + TVA/60 de ore, pentru cei doi ani de prelungire).
  2. Orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu vor avea următoarea structură:
  1. Pentru primul an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Contabilitate și Raportare financiară și Fiscalitateîntâlniri programate conform calendarului transmis filialelor, pe anul în curs;
  2. Pentru al doilea an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Fiscalitate Avansată și Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidareîntâlniri programate conform calendarului transmis filialelor, pe anul în curs.

 Cu privire la stagiu de adaptare:

  1. Efectuarea stagiului de adaptare cu durata de un an va fi reprezentat de instruirea teoretică și practică, prin parcurgerea programei stabilită pentru categoria expert contabil și contabil autorizat, conform documentului anexat;
  2. Pentru disciplinele aferente stagiului de adaptare, persoanele care se încadrează în prevederile art.14, alin. (6) au obligația participării la întâlnirile semestriale, precum și susținerii și promovării examenelor aferente disciplinelor parcurse;
  3. Taxa aferentă stagiului de adaptare va fi în cuantum 1500 lei/an – pentru categoria expert contabil și 700 lei/an – pentru categoria contabil autorizaţi.

Disciplinele si probele stagiu pe 2021 pot fi vizualizate aici >>

Pentru orice neclaritati fata de cele mai sunt prezentate nu ezitati sa ne contactati.

Leave your comment