MFP propune o serie de măsuri de stimulare în vederea creșterii capitalurilor proprii ale firmelor
CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
reprezentantul CECCAR în VAT Expert Group

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordonanță de urgență pentru instituirea unei măsuri de stimulare în vederea creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Ce se urmărește prin acest proiect de ordonanță de urgență:

  • asigurarea de resurse financiare suplimentare contribuabililor care intră în sfera impozitului pe profit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau impozitului specific unor activități, prin reducerea sarcinii fiscale;
  • creșterea capitalurilor proprii ale companiilor, începând cu anul 2021;
  • îmbunătățirea situației financiare a operatorilor subcapitalizați, instabili financiar, în pragul ieșirii din circuitul economic, astfel încât să nu recurgă la reducerea de locuri de muncă;
  • compensarea lipsei de lichidități cu care se confruntă firmele în această perioadă, care poate genera chiar insolvabilitatea unor agenți economici, cu efecte grave asupra mediului de afaceri și implicit asupra veniturilor statului.

I. Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii

Important!  Aceste prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 și se aplică pentru perioada 2021-2025.

Plătitorii de impozit pe profit (indiferent de sistemul de declarare și plată), impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și cei care plătesc impozit specific beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități, astfel:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil este pozitiv

Capitalul propriu este cel prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente, în anul pentru care datorează impozitul.

Pentru contribuabilii care au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent, și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment