Prelungire termen pentru depunerea rapoartelor de activitate

     Prin, Hotararea nr. 23/722, a Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea Presedintilor de filiale, s-a hotarat:
   Prin derogare de la prevederile din Sistemul de cotizatii în cadrul CECCAR, se prelungeste termenul limită pentru depunerea rapoartelor de activitate până la data de 6 Martie 2023, ora 24:00.  

Pentru a putea beneficia de facilitatile financiare conditia este ca plata cotizaţiilor fixe si variabile sa se efectueze pana la data de 28 februarie inclusiv.