Procesul de votare

Conform Hotărârii Consiliului filialei din 28.02.2024, ȋn zilele de 13 şi 14.03.2024 ȋntre orele 10:00-18:00, la sediul filialei din Reșița, strada A. I. Cuza, nr. 16, se desfăşoară  procesul electoral pentru ocuparea locurilor eligibile din consiliul filialei si comisia de disciplină.

Alegerea membrilor consiliului filialei și ai comisiei de disciplină se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei ȋnscrişi ȋn Tabloul Corpului, care şi-au ȋndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus Raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie 2024 şi nu au fost sancţionaţi, respectiv împotriva acestora nu s-a emis o Hotărâre de sancţionare.

Este interzisă votarea pe bază de procură.

Desfăşurarea votării este organizată şi supravegheată de o Comisie electorală.

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate.

Alegătorul votează unul sau mai mulţi dintre candidaţii ȋnscrişi pe buletinul de vot, prin ȋncercuirea numărului curent.

Numărul maxim de candidaţi votaţi, prin ȋncercuire, nu poate fi mai mare decât numărul locurilor vacante, număr specificat pe buletinul de vot.

Nu se acceptă alte menţiuni pe buletinul de vot.

Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului, ori care nu poartă ştampila CECCAR, cele care conţin semne de recunoaştere sau orice alte menţiuni, nu sunt luate ȋn considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule, anexându-se la procesul verbal.

Alegătorii vor introduce buletinele de vot ȋn urnă!