Adunarea Generală a membrilor filialei luni, 29.03.2021, ora 14:00

CECCAR FILIALA CARAȘ-SEVERIN

Anunt AG 29.03.2021
În ziua de luni, 29 martie a.c., începând cu ora 14:00, va avea loc Adunarea
generală a membrilor Filialei Caraș-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea
programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii
filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind
activitatea desfăşurată în anul trecut;
2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Alegeri pentru comisia de cenzori;
6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.
În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin.
(2), art.34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a
contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea
Adunare generală în aceeași zi, la ora 15:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi,
iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit
alin.(3), art.34 din OG nr. 65/1994.

Președinte filială,
Mihaela AZAP

Leave your comment