ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR
FILIALEI CECCAR Caraș-Severin

 

I. În ziua de luni, 20 martie 2023, ora 14:00, va avea loc Adunarea generală a
membrilor Filialei Caraș-Severin a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați
din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei Caraș-Severin, cu
următoarea ordine de zi:
1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea
programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de
acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția
bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra
gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină
privind activitatea desfăşurată anul trecut;
2. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs;
4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
5. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului
filialei;
6. Alegeri pentru comisia de cenzori;
7. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor
stabilite.
În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la art.
34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a
contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare
generală în aceeași zi, la ora 15:00, în același format și cu aceeași ordine de zi, iar
aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit
prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

Președinte,
Mihaela AZAP