Procesul de votare

 

Conform Procedurii alegerilor pentru membri ȋn Comisia de disciplină conform Hotărârii Consiliului filialei din 07.03.2022, ȋn zilele de 14 şi 15.03.2022 ȋntre orele 10-18 la sediul filialei din la sediul filialei din Resita, strada A. I. Cuza, nr. 16, se desfăşoară  procesul de votare al candidaţilor pentru Comisia de disciplină.

Alegerea membrilor se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei ȋnscrişi ȋn Tabloul Corpului, care şi-au ȋndeplinit toate obligaţiile profesionale faţă de Corp, şi-au achitat integral cotizaţiile profesionale la termenul scadent, au depus Raportul de activitate până la data de 28 februarie 2022 şi nu au fost sancţionaţi.

Este interzisă votarea pe bază de procură.

Desfăşurarea votării este organizată şi supravegheată de o Comisie electorală.

Alegătorii se vor legitima cu un act de identitate.

Alegătorul votează unul sau mai mulţi dintre candidaţii ȋnscrişi pe buletinul de vot, prin ȋncercuirea numărului curent.

Numărul maxim de candidaţi votaţi, prin ȋncercuire, nu poate fi mai mare decât numărul locurilor vacante, număr specificat pe buletinul de vot.

Nu se acceptă alte menţiuni pe buletinul de vot.

Buletinele albe, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ştampila CECCAR, cele care conţin semne de recunoaştere sau orice alte menţiuni, nu sunt luate ȋn considerare la stabilirea rezultatului, fiind considerate nule, anexându-se la procesul verbal.

Alegătorii vor introduce buletinele de vot ȋn urnă.

Leave your comment